نمایندگی ال جی

خرم آباد : خیابان شهید مطهری ، نبش آیت الله کاشانی ، ال جی کوشکی ، تلفن ۰۶۶۳۳۳۰۹۹۵۶
بروجرد : خیابان شهدا ، پلاک ۹۷ ، فروشگاه گلها ، تلفن ۰۶۶۴۲۶۲۵۸۱۱